Podziękowania - Thanks


Podziekowania dla osób które czynnie zaangażowały się w te akcję czy też w jakiś inny sposób pomogły w jej powstaniu:
Thanks for those who actively engaged in the event, or in some other way helped in its founding:

Tłumaczenia/ Translations/ Traduction/ Übersetzung/ Traduçao:
Dominika Marucha, SP2HCK - Spanish translation of award rules.
Roman Terlecki, UY3WX - Ukrainian and Russian translation of award rules.
Ed Francisco Freitas, PS7DX - Portugues-Brazilian translation of award rules [http://labre.org.br/]
Paweł Zakrzewski, SP7TEV - French translations of award rules
Tadeusz Pamięta, SP9HQJ - French translations of award rules
Paweł Zakrzewski, SP7TEV - English translations of award rules
Julian Jarzombek, SP3PL - Arrangement of German translations
Hans-Juergen Hahn, DM2CNE - German translations of award rules


Inne osoby/ Other persons:
Stefan Jaworski, SP1JJ - Projekty kart QSL (QSL cards design)
Wojtek Drwal, SP9W - Projekt dyplomu jubileuszowego (Jubilee award project)
Zygmunt Szumski, SP5ELA
Dave Sumner, K1ZZ