Award rules

Downloadable version of award rules:

English version - Award rules 90 years of IARU and 85 years of PZK.
Polska wersja -Regulamin dyplomu 85 lat PZK i 90 lat IARU
Reglement pour le diplome 85-eme Anniv. du PZK et 90-eme Anniv. de l'IARU
Spanish version - Award rules 90 years of IARU and 85 years of PZK.
Portugues Brazilian versao - Regulamento para obtençao do diploma 90 anos da IARU e 85 anos da PZK.
Diplomausschreibung „85 Jahre PZK und 90 Jahre IARU"
Ukrainian version - Award rules 90 years of IARU and 85 years of PZK
Russian version - Award rules 90 years of IARU and 85 years of PZK

REGULAMIN DYPLOMU
„85 lat PZK i 90 lat IARU”


1. Nazwa dyplomu: „85 lat PZK i 90 lat IARU”.
2. Cel: uczczenie rocznicy 85 lat PZK i 90 lat IARU, popularyzacja łączności amatorskiej i krótkofalarstwa.
3. Organizator: Polski Związek Krótkofalowców.
4. Patronat: Redakcja magazynu "Świat Radio", Redakcja "MK QTC".
5. Termin akcji radiowej: od 01 stycznia do 30 kwietnia 2015 roku.
6. Pasma i emisje dowolne, przy czym w danym paśmie punktowane jest tylko 1 QSO niezależnie od rodzaju emisji (łączności powtórzone inną emisją w tym samym paśmie nie są punktowane).
7. Stacje okolicznościowe organizatora biorące udział w akcji dyplomowej:

 

L.p.

Stacje dające punkty

Operator

Ilość przydzielanych punktów

1.

3Z85PZK

SP4JCP

10

2.

HF85PZK

SP7PGK

10

3.

SN85PZK

SP3POW

10

4.

SP85PZK

SP0PZK

10

5.

SQ85PZK

SP3KWA

10

6.

SO85PZK

SP9HQJ

10

 

 

 

 

7.

3Z90IARU

SP6JIU

10

8.

HF90IARU

SP1MGM

10

9.

SN90IARU

SP1PMY

10

10.

SP90IARU

SP7AH

10

11.

SQ90IARU

SP7PTM

10

12.

SO90IARU

SP6PYP

10

 

 

 

 

13.

Każda dowolna stacja indywidualna lub klubowa

z SP, SQ, 3Z, HF, SO, SN.

 

1

 

 

8. Punktacja.
Stacje z SP i EU muszą zdobyć 85 punktów. Do dyplomu zaliczane są łączności przeprowadzone ze stacjami okolicznościowymi wymienionymi w tabeli powyżej oraz z każdą inną stacją indywidualną lub klubową (Pkt. 13 tabeli) w wymaganym terminie. Obowiązkowo należy przeprowadzić minimum 3 QSO ze stacjami okolicznościowymi xx85PZK i minimum 3 QSO ze stacjami okolicznościowymi xx90IARU, czyli razem 6 QSOs z naszymi stacjami okolicznościowymi.

Stacje DX muszą zaliczyć minimum 4 QSOs:
  • po 2x QSO z XX85PZK,
  • po 2x QSO z XX90IARU.

9. Dyplom jest dostępny również dla stacji SWL.
10. Zgłoszenie na dyplom.
Preferowana jest forma elektroniczna poprzez e-aplikację ze strony www.85.pzk.org.pl lub na adres e-mail award85@pzk.org.pl do dnia 31 grudnia 2015 roku ewentualnie listownie na adres:
Polski Związek Krótkofalowców
"Award 85"
ul. Modrzewiowa 25
85-635 Bydgoszcz, Poland
11. Award Manager dyplomu "85 lat PZK i 90 lat IARU": Piotr Skrzypczak SP2JMR.
12. Project Technical Manager: Roman SQ2RH.
13. Potwierdzenia łączności w formie kart QSL nie są wymagane. Weryfikacja zgłoszonych łączności i zdobytych punktów następuje w oparciu o platformę informatyczną organizatora dostępną pod adresem http://www.85.pzk.org.pl oraz nadesłane zgłoszenia i logi od stacji uczestników.
14. Dyplom z okazji 85. rocznicy powstania PZK i 90. rocznicy powstania IARU wydawany będzie tylko w wersji papierowej nieodpłatnie i rozsyłany będzie poprzez biura QSL stowarzyszeń zrzeszonych w IARU lub "DIRECT" po dostarczeniu "opłaty zwrotnej" w postaci koperty i odpowiedniej wartości znaczków pocztowych lub wpłaty (3 USD) lub jej równowartości w polskich złotych (PLN).
15. Opłaty za dyplom dla "DIRECT" można wpłacać przelewem bankowym na konto:
Polski Związek Krótkofalowców w Warszawie sekr. ZG
ul. Modrzewiowa 25
85-635 Bydgoszcz, Polska
Nr r-ku bankowego: 33144012150000000001950797

90 years of IARU and 85 years of PZK Award