Wiadomości - Hot news


05-03-2016, 20:37 UTC
Okolicznościowe wyróżnienia za zwycięztwo we współzawodnictwie TOP-100 zostały wysłane do zwycięzców w poszczególnych kategoriach.
Commemorative awards for the victory in the competition TOP-100 were sent to the winners in each category.

TOP-100 Winders
Added by Roman
SQ2RH


24-12-2015, 21:00 UTC
Wszystkim odwiedzającym nasz serwis, naszym korespondentom jak i wszystkim operatorom zaangażowanym w naszą aktywność życzymy Zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności przeplatanej dobrym zdrowiem w nadchodzącym 2016 roku.
A very Merry Christmas and Happy New Year "2016" to all visitors our webservice, to all of our correspondents, and to all operators involved in our activity.

X-mas Card 2015_1
Added by Roman SQ2RH


09-09-2015, 21:00 UTC
Współzawodnictwo TOP100 wygrały następujące stacje: SP3PWL - najlepsza polska stacja, UR5IKN - najlepsza europejska stacja oraz K4DY najlepsza stacja DX'owa. Zwycięzcom gratulujemy!.
The TOP 100 competition the following stations won: SP3PWL - the best Polish station, UR5IKN - Europe's best station and K4DY best DX stations. Congratulations to the winners!.
Added by Roman SQ2RH


08-05-2015, 21:00 UTC
Wszystkie logi zaktualizowane pomyślnie. Razem w On-Line logu mamy 163,056 QSOs. Dziękujemy wszystkim za uczestnictwo.
All logs successfully updated. Total in On-Line log we have 163,056 QSOs. Thanks all for your participation.

Statistics 85.pzk.org.pl
Added by Roman SQ2RH


01-05-2015, 14:50 UTC
Akcja dyplomowa z okazji 90 rocznicy powstania IARU oraz 85 rocznicy powstania PZK została zakończona, dziękujemy wszystkim za udział i cztery miesiące aktywności na pasmach. W przeciągu kilku dni wszystkie QSOs w naszym On-Line logu zostaną zaktualizowane.
Award action Jubilee of the 85th anniversary of establishment of the PZK and the 90th anniversary of establishment of the IARU has been completed, thank you all for your participation and four months of activity on the bands. Within next few days all QSOs in our On-line log will be updated.
Added by Roman SQ2RH


30-04-2015, 20:20 UTC
To już ostatnie godziny naszej aktywności napasmach, o północy LT kończymy naszą aktywność.
These are the last hours of our activity on the bands, at midnight LT we will finish our activity.
Added by Roman SQ2RH

23-04-2015, 00:15 UTC
Powoli kończymy naszą aktywność radiową, do końca naszej akcji radiowej zostało tylko 7 dni. Zapraszamy to ostatnie dni na zdobycie punktów i dyplomu. W naszym On-Line Logu jest ponad 130000 QSOs.
Slowly we go to the end, there are only last 7 days of our radio activity. Enjoy the last days of activity to score points and our award. There are over 130000 QSOs in our On-Line Log.
Added by Roman SQ2RH

18-04-2015, 08:15 UTC
18 kwietnia 2015 r. - 90. rocznica powstania IARU czyli jubileuszowy WARD (World Amateur Radio Day).
18th April 2015 - the 90th anniversary of establishment of the IARU, that is to say - a jubilee WARD (World Amateur Radio Day).
Added by Roman SQ2RH

09-04-2015, 12:00 UTC
Obchody 85 lecia powstania PZK i 90 rocznicy powstania IARU odbywają się pod patronatem honorowym Pana Janusza Piechocińskiego Wicepremiera Rządu RP, Ministra Gospodarki.
Celebrations of the 85th anniversary of the PZK and the 90 anniversary of the IARU held under the honorary patronage of Mr. Janusz Piechociński Polish Deputy Prime Minister, Minister of the Economy.
Added by Roman SQ2RH

05-04-2015, 20:25 UTC
Zawody brazylijskie - organizator CQMM DX Contest za naszym pośrednictwem zaprasza do udziału w tegorocznej edycji tych zawodów (tylko emisja CW), które odbędą się w dniach 18 i 19 kwietnia 2015 roku. Termin początku tych zawodów pokrywa się z 90 rocznicą powstania IARU. Link do regulaminu zawodów w obrazku poniżej.
Brazilian Contest - organizer CQMM DX Contest through us, inviting to participate in this year's edition of the competition (only CW mode), which will be held on 18 and 19 April 2015. Time of beginning of this contest coincides with the 90 anniversary of the IARU. Link to the contest rule in the picture below.

CQMM DX Contest 2015 Edition
Added by Roman SQ2RH

05-04-2015, 00:05 UTC
Najlepsze życznia radosnych i pogodnych Świąt Wielkiej Nocy wszystkim naszym operatorom i biorącym udział w naszym programie dyplomowym.
Happy and cheerful Easter to all our operators and participating in our award program.

Happy Easter Wishes 2015
Added by Roman SQ2RH

04-04-2015, 16:20 UTC
SP DX Contest - w dniach 04 i 5 kwietnia 2015, prawie wszystkie nasze stacje będą pracować w SP DX CONTEST, zatem jest dobra okazja do zdobycia nowych punktów w naszym programie dyplomowym. Należy podkreślić, że SP DX CONTEST to jedne z najstarszych zawodów krótkolararskich na świecie, pierwsza ich edycja odbyła się w 1933 roku pod nazwą "I - Międzynarodowe Zawody PZK".
SP DX Contest - 04 and April 5 2015, almost all of our stations will active in the SP DX CONTEST, so it is a good opportunity to gain new points in our award program. It should be emphasized that the SP DX CONTEST is one of the oldest amateur radio contest in the world, their first edition was held in 1933 under the name "1st- International PZK Contest".
Added by Roman SQ2RH

01-04-2015, 16:00 UTC
Do dnia 1 kwietnia 2015, wysłano 685 dyplomów z czego 260 dla stacji SP. Członkowie PZK otrzymali swoje dyplomy wraz z kolejnym numerem „Świata Radio” na adresy podane przez poszczególne Oddziały Terenowe PZK. W chwili obecnej oczekuje 37 zgłoszeń na realizację. Niestety nie możemy dostarczyć dyplomów do następujących stacji: SP9ZPS, SP5ZHJ, SP5IS, SP9ODI, SP5EAF, SQ9RQO, SP5ITS, SQ9PXG, SP7TEC, SQ6LAP, SP5SC, zainteresowani operatorzy proszę o kontakt z Award Managerem SP2JMR.
Until 1 April, 2015 we sent 685 awards included 260 for SP stations. PZK members received their awards as an attachment with the "Świat Radio" magazine to the addresses provided by the various local branches of PZK. At the moment 37 applications are expected to be realized. Unfortunately we are not able to deliver awards to the following stations: SP9ZPS, SP5ZHJ, SP5IS, SP9ODI, SP5EAF, SQ9RQO, SP5ITS, SQ9PXG, SP7TEC, SQ6LAP, SP5SC, interested operators please contact directly to Award Manager SP2JMR.
Info by SP2JMR Award Manager.

24-02-2015, 00:05 UTC
85. lat temu w dniu 24 lutego 1930 roku, delegaci reprezentujący kluby krótkofalowców z Lwowa, Wilna, Poznania, Warszawy i Krakowa powołali do życia POLSKI ZWIĄZEK KRÓTKOFALOWCÓW. PZK zrzeszając entuzjastów krótkofalarstwa służy społeczeństwu. Aby zobaczyc archiwalny nr KP nr 2 kliknij obrazek poniżej.
85 years ago, on 24 February 1930, the delegates representing the radio amateur clubs from Lviv, Vilnius, Poznan, Warsaw and Krakow brought to life POLISH AMATEUR Radio UNION (PZK). PZK bringing together amateur radio enthusiasts serve society. To view the archive KP No. 2, click the image below.

Archiwalny nr KP nr 2 z 1930 roku
Added by Roman SQ2RH

22-02-2015, 22:55 UTC
Nasza wiodąca w ilości QSOs stacja HF90IARU udostępnia również swój log na LOTW, na chwilę obecną operator tej stacji Krzysztof SP1MGM zrobił już 146 DXCC a potwierdzonych przez LOTW jest już 100 DXCC. W tabelce poniżej Krzysztof prezentuje swoje osiągnięcia na poszczególnych pasmach.
Our leadership in the amount of QSOs station HF90IARU also provides its log on LOTW, at the moment, the operator of that station Christopher SP1MGM did 146 DXCC and confirmed by the LOTW is 100 DXCC. The table below presents his achievements on the bands.

Added by Roman SQ2RH

18-02-2015, 22:45 UTC
Dwie z naszych stacji okolicznościowych SQ85PZK oraz HF85PZK nawiązują łączności DX-owe w pasmie 6m emisjami JT65a i JT65c przez odbicie od Księżyca (EME) oraz przez odbicie od śladów meteorów (MS). W załączeniu ekrany WSJT po łączności stacji SQ85PZK ze S57RR i stacją amerykańską W7JW. Info by Jerzy SP3SLU.
Two of our event stations SQ85PZK and HF85PZK start QSOs in the 6m band via JT65 and JT65c modes by the reflection of the moon (EME) and by reflection from traces of meteors (MS). Below two print screens of WSJT software presenting QSOs between SQ85PZK to S57RR and W7JW. Info by Jerzy SP3SLU

Added by Roman SQ2RH

01-02-2015, 20:30 UTC
90 lat Polskiego Radia - 1 lutego 1925 roku ze stacji nadawczej Polskiego Towarzystwa Radiotechnicznego w Warszawie został wyemitowany pierwszy program radiowy. Tę datę uważa się za początek polskiej radiofonii.
90 years of the Polish Radio - February 1, 1925 the first program was aired from the brodcasting station of the Polish Radiotechnical Society in Warsaw. This date is considered to be the beginning of the Polish Radio.
Added by Roman SQ2RH

23-01-2015, 22:50 UTC
W ramach współzawodnictwa TOP 100 - Organizator tej akcji radiowej PZK przygotuje specjalne wyróżnienia dla trzech najlepszych operatorów (stacji) z listy TOP100. Jedno wyróżnienie dla najlepszej stacji z SP, drugie dla najlepszej stacji z EU oraz trzecie wyróżnienie dla najlepszej stacji DX-owej. Organizator przewiduje też specjalne wyróżnienie dla najlepszej polskiej stacji okolicznościowej biorącej udział w tym wydarzeniu radiowym.
TOP 100 challenge - The organizer of this event PZK will prepare special distinction for the top three operators (station) from the TOP100 list. One for the best SP station, the second for the best EU station and a third for the best DX station. The organizer also provides a special distinction for the best Polish special event stations taking part in the event.
TOP100 OF 85 YEARS OF PZK AND 90 YEARS OF IARU
Added by Roman SQ2RH

15-01-2015, 20:20 UTC
Szanowni Koledzy, nie ma potrzeby wysyłać do nas kilka razy Waszych @-aplikacji. TYLKO JEDEN RAZ klik i koniec, nawet jeśli nie otrzymałeś potwierdzenia na e-mail. Jest problem nie zależny od nas, nasze potwierdzenia wysyłane na konta @gmail.com gdzieś przepadają prawdopodobnie przez GmailAntySpamSystem. Zwróć uwagę czy widzisz komunikat jak niżej, jeśli tak to aplikacja jest w naszej bazie. Proszę też zwrócić uwagę na poprawne wypełnienie @-apliakcj.
Dear Colleagues, there is no need to send us a couple of times your @-application. Please ONLY ONCE cliques and the end, even if you do not receive an e-mail confirmation. There is a problem not dependent on us, our confirmation sent to the @gmail.com account are lose somewhere probably by GmailAntySpamSystem. Pay attention if you see a message like the bellow, if so, the application is in the our database. Please also pay attention to the correct completion the @-application.
Added by Roman SQ2RH

12-01-2015, 22:35 UTC
Najbardziej popularne emisje tej akcji radiowej to SSB i CW, ale pragnę też zwrócić uwagę na mniej popularne emisje takie jak: JT65 i SSTV. Młodzi operatorzy z Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW pracujący pod znakiem SN85PZK skutecznie nawiązują łączności tymi emisjami.
The most popular modes in this event are SSB and CW, but I would like also to draw attention to the less popular modes like: JT65 and SSTV. Young operators from the Ostrowskiego Klubu Krótkofalowców SP3POW acting in this event as SN85PZK effectively made QSOs in these modes.
SP3POW, SN85PZK SP3POW, SN85PZK SP3POW, SN85PZK
Added by Roman SQ2RH

12-01-2015, 19:03 UTC
Przepraszam, że wczoraj nie zostały zaktualizowane logi stacji okolicznościowych, ale po przejściu przez nasz region orkana Felix w naszej okolicy 65 tysięcy obiorców i 2000 stacji transformatorowych było odciętych od sieci energetycznej. Wszystkie logi będą zaktualizowane tego wieczora.
I'm sorry I have not updated yesterday logs of our event stations, but after Orkana Felix in our area 65,000 customers and 2,000 transformer stations were cut off from the electricty grid. All logs will be updated this evening.
Added by Roman SQ2RH

11-01-2015, 08:10 UTC
Dominika Marucha, SP2HCK przygotowała i dostarczyła nam tłumaczenie naszego regulaminu na język hiszpański. Dominiko, dziękujemy bardzo.
Dominika Marucha, SP2HCK prepared and provided us with the translation of our award rules into Spanish. Dominika, thank you very much.
Added by Roman SQ2RH

06-01-2015, 16:35 UTC
HF90IARU, SN90IARU, SQ85PZK, 3Z90IARU, SP85PZK, SP90IARU, SQ90IARU, 3Z85PZK - osiem z dwunastu naszych stacji okolicznościowych jest bardzo aktywna na pasmach każdego dnia od 01 stycznia mimo dość trudnych warunków, do wczoraj do północy zrobili ponad 11 tys QSOs. Dzisiaj na pasmach pojawiła się kolejna nasza stacja HF85PZK.
HF90IARU, SN90IARU, SQ85PZK, 3Z90IARU, SP85PZK, SP90IARU, SQ90IARU, 3Z85PZK - eight out of twelve event stations are very active on the bands every day since 01 of January despite the relatively harsh conditions, to the yesterday midnight they made more than 11 thousand QSOs. Today, next of our station HF85PZK starts its activity on the bands.
Added by Roman SQ2RH

04-01-2015, 21:23 UTC
Roman Terlecki, UY3WX przygotował i dostarczył nam tłumaczenia naszego regulaminu na język ukraiński i rosyjski. Roman, dziękujemy bardzo za Twój wkład.
Roman Terlecki, UY3WX prepared and provided us with the translation of our award rules into Ukrainian and Russian. Roman, thank you very much for you job.
Added by Roman SQ2RH

03-01-2015, 13:17 UTC
Ed Francisco Freitas PS7DX z Brazyli (Aroeira DX Group) dostarczył nam tłumaczenie naszego regulaminu na język portugalski-brazylijski. Dzięki Ed.
Ed PS7DX Francisco Freitas from Brazil (Aroeira DX Group) has provided us translation of our award rules in to Portugues Brazilian. Thanks Ed.
Aroeira DX Group
Added by Roman SQ2RH

03-01-2015, 01:20 UTC
Niniejszym informujemy, że nasi niemieccy przyjaciele (DARC) są również aktywni na pasmach z okazji 90 lecia IARU pod znakiem okolicznościowym DJ90IARU od 01 stycznia do 31 grudnia 2015 roku. W ich imieniu zapraszamy również do łączności z ich stacją.
We hereby inform that our German friends (DARC) are also active on the bands as special event station DJ90IARU to celebrate the 90th anniversary of the IARU since 1st January to December 31st, 2015. On their behalf, you are welcome contact with them too.
DJ90IARU
Added by Roman SQ2RH

03-01-2015, 00:05 UTC
Wyjaśniamy, żeby wysłać do nas @-aplikację przejdź do sekcji On-line log.
We explain, to send us @-applications go to the On-line log section.
Added by Roman SQ2RH

02-01-2015, 23:20 UTC
Z dużą ilością pytań dotyczących regulaminu dyplomu, doprecyzowaliśmy punkt 6 regulaminu. Najmocniej przepraszamy za małe utrudnienia.
With plenty of questions concerning of award rules, we explained section 6 of the award rules. We apologize for the small inconvenience.
Added by Roman SQ2RH

01-01-2015, 08:57 UTC
Jesteśmy już aktywni na falach eteru, kilka z naszych stacji już pracuje a niektóre rozpoczęły swoją aktywność kilka min po północy. Przy okazji najlepszego w nowym 2015 roku.
We are already on the air, a few of our stations are already working and some started their activity a few minutes after midnight. By the way Happy New Year 2015.
Added by Roman SQ2RH

23-12-2014, 19:12 UTC
Added by Roman SQ2RH

20-12-2014, 22:00 UTC
W dniu 20-12-2014 uruchomiliśmy serwis internetowy naszej akcji radiowej.
On 20 of December 2014 we launched our website.
Added by Roman SQ2RH


[Na górę - UP]