Jeśli zaliczyłeś QSO z nami i chcesz otrzymać naszą pamiątkową kartę QSL, zapisz się wpisując swój znak i wybierając sposób jej otrzymania. DIRECT'y wymagają wniesienia odpowiedniej opłaty, nie akceptujemy kuponów IRC. W tej sprawie kontaktuj się z QSL Manager'em.
If you did QSO with us and want to have our commemorative QSL card, sign up here and choose the way delivery. DIRECT require the payment, we do not accept IRC coupons. In this matter contact QSL Manager.
TYPE YOUR CALLSIGN UPPERCASE ONLY

QSL Card Order of 85.pzk.org.pl