Jak wysłać @-aplikację? Robimy to poprzez nasz On-line log. W pole "Search" wpisz dużymi literami swój znak zaakceptuj to klikając klawisz [Submit], w odpowiedzi zobaczysz listę zaliczonych przez Ciebie QSOs. Jeśli zdobyłeś już wymaganą ilość punktów i nie chcesz dalej gromadzić punktów kliknij klawisz [Send application], potem wypełnij wymagane pola, dodaj zaliczone przez Ciebie QSOs (+) i wyślij. Prosimy poprawnie wypełniać @-aplikację oraz nie powtarzać wysyłki. Jeśli otrzymałeś komunikat, że @-aplikacja została zapisana, wszystko jest OK a Twoja @-aplikacja jest w naszej bazie banych. Zapraszamy to najprostrzy sposób.

How to send @-application? We do this through our On-line log. In the "Search" field, type in uppercase your Callsign, accept it by clicking on the [Submit] button, in response you will see a list of your QSOs. If you have already earned the required number of points and do not want to continue to accumulate points, click button [Send application], then fill out the required fields, add your QSOs (+) and send it. Please correctly fill the @-application and not repeat shipment. If you receive a message that the @-application has been saved, everything is OK and your @-application is in our database. This is the simplest way, you are welcome.

ALL LOGS UPLOADED AND COMPLETED!


Logs of 85.pzk.org.pl